Menu Close

MŪSŲ VERTYBĖS

  1. ŽAIDIMAS. Tai yra pagrindinė vaikų gyvenimo ir ugdymosi forma. Vaikų vaizduotės, kalbos, kūno raiškos žaismė lydi kiekvieną vaikų veiklą, tyrinėjimus bei atradimus.
  2. VAIKŲ POREIKIAI. Mums svarbu tenkinti ir turtinti pagrindinius vaikų poreikius, tokius kaip:
  • Žaidimo poreikis;
  • Saugumo poreikis;
  • Draugystės poreikis;
  • Komunikavimo poreikis;
  • Pažinimo džiaugsmo poreikis;
  • Kūrybinės saviraiškos poreikis.

3. PARTNERYSTĖ. Didelį dėmesį skiriame glaudžių partnerystės ryšių tarp pedagogų, vaikų ir jų tėvų, puoselėjimui. Kartu kuriame ugdymo(si) procesą, taip užtikrindami glaudų dialogišką bendradarbiavimą, ugdymo(si) tęstinumą.