Menu Close

VEIKLOS SRITYS

VEIKLOS SRITYS

Ugdyti – tai puoselėti išskirtines ir neišmatuojamas galimybes, kurias kiekvienas vaikas atsineša į šį pasaulį.

HOLISTINIS UGDYMAS – VISUMINIS UGDYMAS

Remdamiesi visybiškumo principu, psichologai teigė, kad reikia visiškai vienodai lavinti vaiko intelektą, jausmus, valią ir kūną. Tai integralus, visuminis, visaapimantis, visybinis(holistinis) ugdymas, apimantis pagrindines penkias vaikų ugdymosi kompetencijas –socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninę.

Mes laikomės nuostatos, kad vaikai yra aktyvūs mokymosi proceso dalyviai ir geba patys kurti savo savarankišką mokymąsį. Bendradarbiaudami, dalindamiesi patirtimi ir išsamiai nagrinėdami jiems aktualias temas, vaikai tampa savo žinių ekspertais.

Grupės erdvės yra suskirstyta į skirtingos veiklos centrus, todėl vaikai, pasiskirstę mažomis grupelėmis,  gali atlikti tas veiklas ir žaisti tuos žaidimus, kurie jiems tuo metu yra patys aktualiausi ir kyla iš jų vidinių poreikių

Turbūt nėra laimingesnių vaikystės dienų už tas, kurios buvo praleistos su mėgstama knyga. (Prancūzų rašytojas Marcel Proust)