Menu Close

PAPILDOMOS INTEGRUOTOS PROGRAMOS

Patyriminis STREAM ugdymas

Veiklose naudojami interaktyvūs, mokymosi per patirtį, tarpdisciplininiai mokymosi būdai, apjungiantys ne tik įvairias mokslo sritis, bet ir skirtingas ugdomas kompetencijas, kur į ugdymo(si) procesą integruojamas STREAM metodas. Tai skirtingų, tačiau tuo pačiu ir labai vieną kitą papildančių mokslo šakų junginys. Pasinėrus į STREAM užsiėmimą vaikas turi galimybę prisiliesti prie kiekvienos srities ir suvokti, kaip glaudžiai jos susijusios. Kad ir kurią iš raidžių pasirinktume norimai temai nagrinėti, visų svarbiausia – patyriminis mokymas. Būtent tai yra STREAM pagrindas.

STREAM (angl. k. Science – gamtos mokslų, Technology – technologijų, Reading and writing –  kūrybinio skaitymo ir rašymo, Engineering – inžinerijos, Art – menų, dizaino, Mathematics – matematikos) ugdymo srityse. Pasitelkus šias šešias sritis kiekvienas vaikas turi galimybę atrasti, įdomiai ir įvairiapusiškai pažinti mus supantį pasaulį.

Viską, ką darome per STREAM veiklas, yra neatsiejama ir nuo kūrybiškumo srities. Kūrybiškumas susijęs su gebėjimu atrasti tai, kas nauja, originalu ir netikėta. Svarbiausia, kad vaikai veikdami jaustų kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos džiaugsmą. Norint paskatinti vaikus tyrinėti, susipažinti su juos supančiu pasauliu, svarbiausia pateikti įdomių priemonių, daiktų, kuriuos jie tyrinėtų ir su jais veiktų.

Socialinis – emocinis ugdymas „KIMOCHIAI”

Socialinio-emocinio ugdymo programa, priemonė Kimochiai – puikus būdas mokyti vaikus apie jausmus: mokyti  juos įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. „Kimochiai“  padeda aptarti ne tik tai, ką vaikas jaučia šią akimirką, bet ir tai, kas įvyko namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėtame filme ir pan. „Kimochiai“ padeda vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad jis galėtų suprasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spęsti keblias situacijas.
„Kimochiai“ – skirtingus charakterius turinčios lėlės – Debesėlis, Vikšrelis, Katė, Balandė Meilė ir kt. Kiekvienas personažas „slepia kokį nors jausmą“ ir moko vaikus apie juos kalbėti, juos įvardinti ir paaiškinti, ką jaučia.

Pagrindiniai programos principai:

  • puikūs bendravimo įgūdžiai yra socialinių-emocinių kompetencijų pagrindas;
  • jausmai veikia elgesį. Vaikai gali išmokti naudoti įvairias priemones, kad padėtų sau emociškai įvairiose situacijose.
  • Pateikiamos priemonės padeda vaikams elgtis pozityviai;
  • Programos filosofija remiasi penkiais pagrindiniais principais. Kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSPARUS, ATJAUČIANTIS, MALONUS IR DRĄSUS;
  • Būtina sąlyga socialiniam-emociniam vystymuisi yra visus įtraukiantis ugdymas (įtraukiant visus vaikus nekreipiant dėmesio į jų skirtumus);
  • Pamokos bei patarimai sudaryti remiantis moksline medžiaga bei tyrimais;
  • socialinis emocinis mokymasis trunka visą dieną ir gali vykti tiek specialių pamokų, tiek betarpiškų bendravimo situacijų metu;
  • vaikams būtina sudaryti galimybes taikyti naujai išmoktus įgūdžius. Tik taip nauji įgūdžiai įsisavinami.