Menu Close

Muzika suartina

Muzika padeda kurti bendrystės ryšį 🎶
Kelias į muzikos pajautimą ir pažinimą prasideda labai anksti. Dainavimas ir muzikiniai žaidimai prieinamiausia šio pažinimo forma. Vaikas muzikuodamas lavina ne tik muzikinius gebėjimus – muzikinę klausą, ritmo, intonacijos pajautimą, bet kartu lavėja jo kalba, atmintis, vaizduotė, formuojasi socialiniai įgūdžiai.
„Skruzdėliukų“ grupės vaikų ir tėvelių muzikinės popietės metu buvo gausu muzikos garsų, spalvų, judesio raiškos improvizacijų, o svarbiausia džiugių emocijų. Taip kūrėme bendrystės ryšį muzikalioje aplinkoje.