Menu Close

Boružiukų grupės šeimos šventė 2024 m.

🐞ŠEIMOS ŠVENTĖ – KUPINA DŽIAUGSMO, JUOKO IR ŠILUMOS !!!
Šventės metu vaikai turėjo galimybę parodyti savo įgūdžius ir talentus, įgytus darželyje. Vaikai dainavo, šoko, deklamavo eilėraštukus….. juk kiekvieno vaiko pasirodymas yra DIDELIS PASIEKIMAS. Tėveliai džiaugėsi ir didžiavosi savo vaikų pažanga ir pasiekimais, o vaikai jautėsi įvertinti ir palaikomi. Kiekvienas mažas pasirodymas – tai maža dalelė meilės ir dėkingumo Jums, TĖVELIAI 🌹🌿🌞